Проекти

 

 

ИПАРД Програмa (2007 - 2013)

Инструментот за претпристапна помош за рурален развој – ИПАРД (2007 – 2013)

ИПАРД 2

За ИПАРД 2

ИПА 2 Механизам

ИПА 2 Механизам за граѓански организации(IPA2CSO)